Regulament de ordine interioara

Regulament de ordine interioara

1. Denumire: Asociatia Club Sportiv Iasi Darts Club, cu sediul in Str. Lascar Catargi nr 21 ap 1 Iasi, jud Iasi Cod 700107 Tel.:0747035009, e-mail: iasijoacadarts@gmail.com

2. Culori club: Alb, Negru

3. Sigla: Sigla reprezinta jumatatea inferioara a unui board de darts, trei sageti de darts cu varful in centrul boardului, partea superioara este reprezentata de un desen al Palatului Culturii din Iasi . Deasupra desenului gasim textul “IaSi Joaca Darts!“ dispus in forma de semicerc .

4. Insemne pot fi: sigla, fanion, insigne, etc…

 PREAMBUL

Iasi Darts Club este infiintat din fonduri proprii, cu ajutorul membrilor fondatori: Alin Marguta, Daniel Patrascu, Iulian Petac, Ilie Nastasa, Valentin Rusanovschi.

Iasi Darts Club este infiintat in conditiile legii, in scopul organizarii si administrarii de activitati sportive.

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL IASI DARTS CLUB

1. Promovarea, performanta, selectia, pregatirea si participarea la competitii interne si internationale.

2. Promovarea spiritului de fair play in activitatea proprie.

3. Promovarea uneia sau mai multor discipline sportive.

4.Organizarea de competitii sportive in conformitate cu statutul si regulamentul Federatiei de Darts din Romania.

CAPITOLUL I – DISPOZITII GENERALE

Art.1 Regulamentul de Ordine Interioara, stabileste dispozitii referitoare la organizarea si disciplina in cadrul Iasi Darts Club.

Art.2 Se considera membru in cadrul Iasi Darts Club acea persoana care a semnat voluntar adeziunea la Iasi Darts Club, a luat la cunostinta de Statutul si Regulamentul de Ordine Interioara si a platit taxele impuse de prezentul regulament.

Art.3 Membrii Iasi Darts Club au obligatia sa respecte regulile generale privind disciplina si toate celelalte dispozitii ale prezentului regulament.

Art.4 Regulamentul se aplica tuturor membrilor Iasi Darts Club fara sa existe exceptii.

Art.5 Prezentul Regulament cuprinde norme referitoare la organizarea Iasi Darts Club, drepturile si obligatiile membrilor, sanctiuni.

Art. 6 Cotizatiile de orice fel nu se restituie membrilor care se retrag din Iasi Darts Club.

CAPITOLUL II – DREPTURI SI OBLIGATII

Art.1 Drepturi membri Iasi Darts Club:

a) sa aiba acces la spatiile amenajate pentru darts in locatiile partenere Iasi Darts Club.

b) sa beneficieze de sprijin din partea conducerii in solutionarea problemelor aparute in disputele cu alti membri.

c) sa participe la toate concursurile organizate de Iasi Darts Club si la cele oraganizate de Federatia de Darts din Romania.

d) sa-si exprime nemultumirile, intr-un mod civilizat, verbal/scris/email legate de organizarea Iasi Darts Club si de activitatile organizate in cadrul acestuia.

e) sa propuna si sa sustina idei care pot duce la imbunatatirea activitatii Iasi Darts Club.

Art.2 Obligatii membri Iasi Darts Club:

a) sa respecte hotararile luate in cadrul Adunarii Generale.

b) sa se abtina de la orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii activitatii sau imaginii Iasi Darts Club.

c) sa respecte normele de conduita morala prevazute de regulament.

d) sa respecte ordinea si disciplina la locul desfasurarii antrenamentelor/concursurilor.

e) sa manifeste colegialitate si toleranta in relatii cu ceilalti membrii Iasi Darts Club, membrii altor entitati sportive, simpli participanti sau spectatori.

f) sa adopte o tinuta corespunzatoare pe parcursul desfasurarii concursurilor de casa si  a celor oficiale.

g) sa achite la zi taxele de membru stabilite de Consiliul Director Iasi Darts Club sau de Adunarea Generala.

h) sa sprijine Conducerea Iasi Darts Club in organizarea de concursuri si in promovarea darts-ului pe plan local.

i) membrilor Iasi Darts Club le este interzis sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea Iasi Darts Club.

j) membrii au obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul Iasi Darts Club, prin intrebuintarea unor expresii jignitoare si formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase.

Art.3 Drepturi Iasi Darts Club:

a) Conducerea are dreptul:

i. sa stabileasca organizarea si functionarea clubului.

ii. sa stabileasca (sa delege) atributiile corespunzatoare pentru fiecare membru, daca este        nevoie.

iii. sa se implice direct in organizarea concursurilor de casa si a celor oficiale.

iv. sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit regulamentului si hotararii Adunarii Generale Iasi Darts Club.

v. sa execute in tocmai hotararile Adunarii Generale.

vi. sa nu faca discriminare intre membrii clubului Iasi Darts Club.

vii. sa asigure buna desfasurare a votului (scris) in cadrul Adunarii Generale.

viii. sa reprezinte clubul in relatiile cu tertii.

ix. sa negocieze si sa semneze parteneriate si contracte in beneficiul Iasi Darts Club.

x. sa deconteze, in limita fondurilor existente cheltuielile cu deplasarile delegatiilor oficiale (maxim 2 reprezentanti) la sedintele si actiunile FDR altele decat Concursurile care intra sub incidenta Art 3 litera a) punctului xii. din acest Regulament.

xi. sa organizeze si sa sustina deplasarea jucatorilor la Concursurile organizate de FDR in ordinea prioritatilor: Romanian Open, Concursuri Nationale, Concursuri Regionale.

xii. sa sustina, in limita fondurilor disponibile, deplasarea si cazarea jucatorilor calificati la Romanian Masters.

b) Iasi Darts Club are drepturi de exclusivitate:

i. Asupra imaginii de grup sau individuale, static si in miscare a sportivilor lor, in echipamentul de concurs si de reprezentare cand participa la competitii in numele clubului.

ii. Asupra dreptului de folosinta a siglei/emblemei proprii.

iii. Asupra dreptului de reclama, pubicitate si televiziune la competitiile pe care le organizeaza sau la care participa dupa caz.

CAPITOLUL III – DISCIPLINA IN CADRUL IASI DARTS CLUB SI RASPUNDEREA DISCIPLINARA (SANCTIUNI)

Art.1

a) Orice actiune sau inactiune, savarsita cu vinovatie de catre un membru, prin care au fost incalcate indatoririle de membru, normele de conduita morala si civica prevazute de Regulamentul de Ordine Interioara al Iasi Darts Club, constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza conform prevederilor prezentului regulament.

b) Constituie abatere disciplinara urmatoarele fapte:

i. neplata taxelor stabilite de Iasi Darts Club, pana la incheierea anului competitional.

ii. neparticiparea nemotivata la sedintele Adunarii Generale.

iii. refuzul nejustificat de a indeplini sarcinile si atributiile ce-i revin ca membru Iasi Darts Club.

iv. manifestari care aduc atingere prestigiului Iasi Darts Club.

v. orice alte fapte considerate abateri disciplinare prin prezentul regulament.

Art.2

In cazul in care un jucator pierde un leg, sau partida deliberat (si acest lucru este dovedit), acel jucator pierde dreptul de a evolua mai departe in concursul respectiv, si este intocmit un raport disciplinar catre comisiile abilitate. La terminarea concursului, in urma analizei Comisiei de Disciplina si/sau a Adunarii Generale, se pot lua masuri disciplinare suplimentare.

Art.3

In raport cu gravitatea abaterii disciplinare comise, sanctiunile disciplinare ce se aplica membrilor Iasi Darts Club sunt:

a) avertismentul verbal din partea conducerii Iasi Darts Club.

b) suspendarea dreptului de a participa la urmatoarele 2 concursuri de casa/oficiale

c) amenda de 25 lei , sumele varsandu-se in contul clubului.

d) excluderea din cadrul Iasi Darts Club.

Toate aceste abateri de la regulament cat si hotararile vor fi discutate in cadrul Adunarii Generale sau a Comisiei de Disciplina a Iasi Darts Club si vor fi supuse votului.

CAPITOLUL IV – DISPOZITII FINALE

Art.1 Prezentul regulament intra in vigoare cu data de 01.01.2012, respectarea lui fiind obligatorie pentru toti membrii Iasi Darts Club.

Art.2 Prezentul regulament este adus la cunostinta membrilor prin prezentarea lui in cadrul Adunarii Generale, prin postarea pe pagina web a Asociatiei Club Sportiv Iasi Darts Club www.iasidartsclub.ro ,prin transmiterea pe e-mail sau prin semnarea formularului de luare la cunostinta.

Art.3 Conform hotararii Consiliului Director taxa unica de inscriere in Iasi Darts Club este de 50 ron/jucator, iar cotizatia stabilita este de 60 ron/an/jucator 70 ron/an/membru in Adunarea Generala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *